Sees brukervilkår

Generelt

Ved å akseptere våre brukervilkår bekrefter kunden samtidig at personen har fylt 13 år. Kunden bekrefter videre at det kan sendes ut SMS og Push-informasjon relevant til tjenesten og appen "Sees".

"Sees" er lansert i regi av Kristiansand Kommune.

Oppsigelser

Kunden kan når som helst slette sin brukerkonto ved å sende en henvendelse til seesappen@gmail.com, husk å sende med mobilnummeret du registrerte deg med. 

Vårt Ansvar

Vårt ansvar er å levere tjenestene kundene benytter uten avbrudd. Dersom situasjoner vi ikke har kontroll over oppstår opphører vårt ansvar. Eksempler på slike situasjoner er hardwarefeil, krig, streik, eksplosjoner, brann osv.

Vi behandler all kundeinformasjon konfidensielt og deler ingen opplysninger om våre kunder med utenforstående. Det eneste unntaket er hvis politi eller lignende kan begjære opplysninger utlevert med loven i hånd. (Rettslig begjæring kreves for at informasjon skal utleveres.)

Kristiansand kommune har kun ansvar for formidling av arrangementer i Sees appen.

Kristiansand kommune vil gjøre sitt beste for å løse problemer med innlogging eller bruk av appen, ta kontakt med oss på seesappen@gmail.com ved evt. problemer.

Kundens Ansvar

Kunden plikter å ikke dele sin brukerinformasjon med utenforstående. Dersom kunden deler disse opplysningene med en tredjepart er det kunden som selv har ansvar for hva denne personen gjør med kundens tilgang. 

Utsending av informasjon

Kommunen vil fra tid til annen sende ut informasjon til kunder i form av sms og push meldinger.

SMS og push vil komme når ny informasjon- og/eller nye arrangementer er tilgjengelige og i snitt 1-4 ganger i måneden.

Bruk av ikoner

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Kristiansand kommune

Org nr: NO 963 296 746 MVA

Rådhuskvartalet

Rådhusgata 18, Kristiansand
Telefon: 38 07 50 00

seesappen@gmail.com